lördag 9 juni 2012

Vad fräscht, kd!

Det här hade jag helt missat, ni också?

Kd har sett till att Försäkringskassans jämställdhetsmål har ändrats. År 2007 hette det att "”det samlade uttaget av föräldrapenningen skall vara jämställt mellan kvinnor och män”. 


Nu? 


Så här: 

”Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få bättre förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningdagarna mellan sig.”
Det känns väl fräscht, att vi går BAKÅT? Att de politiska mål som har satts upp tas bort, för att en gubbe med vanföreställningar får för sig att barnens bästa är kvinnans sämsta. Grattis Sverige liksom.

Fast å andra sidan: jo, rätt så mycket grattis Sverige. Enligt de senaste statistiska undersökningarna har Kd tappat så mycket att de åker ur riksdagen. In your face, Hägglund! Visserligen har de ju tappat till Sd, men de kommer i alla fall aldrig få sitta i regeringen och ha så mycket makt att de kan ändra jämställdhetsmål på det här sättet.

Göran Hägglund, den siste dinosaurien.

14 kommentarer:

Anna2 sa...

Det är väl ändå vi själva som ska välja och då bör väl målet vara det senaste Det första var väldigt diktaturlikt Jag är för människans frihet att välja Pappan till mina barn tar ut mer dagar än mig :-)

Ellen sa...

Varför skulle staten sponsra ett uttag som bidrar till ett ojämlikt samhälle. Ingen annan försäkring, som sjukpenning eller a-kassa, är ju annat än individuell. Varför skulle då föräldraförsäkringen vara det?

Anna2 sa...

Sjukförsäkring är ju kopplat till din individuella sjukdom Föräldraledighet är kopplat till ett gemensamt barn och familjeliv Alla jobbar inte mån-fre kontorstid utan vissas liv blir jämlikt utan att föräldradagarsuttaget är jämlikt.... Jag gillar inte överförmynderi som sagt :-)

Lo sa...

"överförmynderiet" är en fantastisk, nästan världsunik förmån som vi i Sverige har för att kunna vara hemma med våra barn mot fullt rimlig betalning.

Lo sa...

Alltså, jag håller med Ellen.

Anna2 sa...

Överförmynderi betyder att staten anser oss för dumma för att få välja själva :-) Gillar inte kvotering i någon form....

Ellen sa...

Uppenbarligen ÄR ju folk för dumma för att göra det som är bäst, då ska inte staten fortsätta att subventionera deras ojämställda livsstil. Vill de ta ut ojämställt får de göra det, självklart, men inte fan ska de få pengar från staten för idiotin.

Emma sa...

"Uppenbarligen ÄR ju folk för dumma för att göra det som är bäst,"

Bäst för vem?

Ellen sa...

Emma - barnet, förhållandet, samhället.

Emma sa...

På vilket sätt skulle det vara bättre för barnet, förhållandet och samhället med en tvångskvoterad föräldraförsäkring än om föräldrarna själva får bestämma? Och om du är för tvångskvotering, vilken kvot anser du då att vi bör lagstifta om, 50/50 eller någon annan uppdelning?

Anna2 sa...

Det är viss skillnad på föräldraledighet och föräldrapenningsuttag. Exempel: Mamma är hemma ett år och tar ut 1 föräldrapenningsdag i veckan, pappa är sedan hemma ett år och tar ur 5 där i veckan (för att skydda sgi) Med ditt resonemang om kvotering 50/50 av föräldradagarsuttag så måste mamman ta ut resterande dagar och alltså vara föräldraledig mycket längre tid än pappan. På vilket sätt är det jämlikt och bäst för barnet, förhållandet och samhället??

Emma sa...

Ska vi tolka din tystnad som att dina övertygande argument i frågan redan uttömnts i form av "Uppenbarligen ÄR ju folk för dumma för att göra det som är bäst," ?

Ellen sa...

Nej Emma, ni kan tolka det som att jag inte har haft datortid nog att förklara självklarheter. Men nu kan jag ta mig tiden.

Det är bäst för barnet för att det får två föräldrar som tar lika mycket ansvar redan från tidig ålder. Den som inte är föräldraledig tappar självklart kunskap, relation och känsla av självklarhet jämfört med den som är hemma; det vet alla som har delat föräldraledigheten. När man sedan är hemma tar man tillbaka dessa delar och får ett jämnare föräldraskap. Bättre för barnen, bättre för föräldrarna.

Dessutom skiljer sig de som delat på föräldraledigheten i mindre utsträckning än de som inte delat. Bättre för barn och föräldrar. Om de ändå skulle skiljas finns det ingen grund för att diskriminera någon part vid en eventuell vårdnadstvist ifall båda har varit lika delaktiga från dag ett: bättre för barnen, bättre för föräldrarna.

Självklart kan man inte säga exakt vad som kommer utav att de som delar generellt är bättre människor med bättre förhållanden eller vad man nu vill säga och vad som kommer utav att man har delat, men det är ändå något att ta hänsyn till.

Barnet får alltså: bättre relation till båda sina föräldrar, föräldrar som är mer jämställda och på så vis minskar risken för skilsmässa och föräldrar som har samma ansvarskänsla för sitt barn.

Föräldrarna får: ett mer jämställt förhållande, samma starka relation till sitt barn och förhoppningsvis minskad skilsmässorisk.

Samhället får: höjda kvinnolöner, mindre diskriminering på arbetsmarknaden och mer rättvisa vårdnadstvister.

Anna2 - kul att du använder argumentet på det sättet för att låtsas som att det reellt skulle innebära att mammorna skulle vara hemma mer för att få det jämnt. Alla vet att papporna är hemma för lite, papporna måste vara hemma mer och det är det en kvotering är till för.

För övrigt förespråkar jag en kvotering på 30/30/30, bara för att jag inte orkar höra alla dessa människor som säger att det INTE GÅR att dela. Klart det går även med 50/50, men med 30/30/30 finns det inte en familj som inte kan dela. Löst!

Anna2 sa...

Jag bara illustrerade att man kan ha jämställd tid hemma med barnen utan jämlikt föräldrapenningsuttag med tanke på att man inte behöver ta ut dagar första året utan får behålla sgi ändå. Detta faktum gör att kvotering inte är enkelt. I min familj gör vi på det sättet och då tar mannen ut överlägset fler föräldradagar.
För mig är det självklart med att båda föräldrarna är hemma men jag gillar inte tvång Är en aning anal vad gäller politikers inblandning i mitt privatliv Jag är vuxen och bestämmer själv :-)
Tyvärr tror jag att dejt är många kvinnor som inte tillåter sina män att vara hemma och bli fullt delaktiga i barnens liv. Det håller ju inte i längden för man orkar inte eget ansvar hela uppväxten utan ställer till problem sen. Där håller jag med dig :-)